WELLA PROFESSIONALS*PRIDE IN MY HAIR

Som en del i arbetet med att hantera fördomar och diskriminering och i linje med företagets grundläggande värderingar är Wella Professionals med och stöttar PRIDE runtom i världen, bland annat genom sponsorskapet Stockholm Pride.

Tillsammans med vår systerbyrå Socialminds skapade vi en integrerad kampanj med konceptet #prideinmyhair. Kampanjen startade med influencersamarbeten i sociala kanaler och avslutades med uppmärksammad aktivering i samband med Stockholm Pride.