Om oss

Brand experience 360

Eventbranschen är i en ny fas. Många pratar om brand experience, brand engagement etc. Men få pratar att maximera effekten genom synergier mellan reklam, PR, sociala medier och event. Med rätt strategi skapar eventet mängder av innehåll som bygger varumärket, håller det top of mind i sociala kanaler, motiverar och engagerar de anställda, genererar PR och förstärker en reklamkampanjs budskap. Där hittar du oss, Wonderland event, en del av kommunikationsgruppen BBS Group. Välkommen.

VI ÄR

Wonderland är resultatet av när en skarp projektledare efter 15 år i event och PR branschen slog sig samman med en lika erfaren överkreativ producent, båda med siktet inställt på att bana väg för ett nytt tänkande kring upplevelsebaserad kommunikation. Vi är en del av BBS Group  tillsammans med reklambyrån Berntzon Bylund, PR byrån Mindmakers och sociala media byrån Socialminds, fyra fristående byråer som tillsammans maximerar nyttan för våra kunder.

VI TÄNKER

Vi tänker att eventbranschen är i starten av en ny fas som vi vill vara en drivande kraft i. Många pratar om brand experience, brand engagment, upplev varumärket, gör ett starkare bestående avtryck genom att låta en upplevelse få påverka på djupet. Det här är konstverket i vår bransch och vår kreativa styrka.

Men få pratar att maximera effekten av detta sen, sammankopplingen mellan reklam, PR, sociala medier och event. Med rätt strategi skapar eventet mängder av innehåll som sedan håller varumärket top of mind i sociala kanaler, motiverar och engagerar de anställda, genererar pr som ej går att uppnå annars och förstärker en reklamkampanjs budskap.

VI VILL

Vi vill göra våra kunder till hjältar. Vi vill bygga långvariga relationer där inget uppdrag är för stort eller för litet. Vi vill tänka in mervärde genom att koppla på de sociala kanaler vi alla lever en stor del av våra liv i. Vi älskar sociala medier, appar och teknik. Vi vill få våra kunder att se kraften i att koppla på dessa kanaler i sin externa såväl som sin interna kommunikation.

VI KAN

Vi kan kickoffer och jubileums, konferenser, resor och teambuilding, lanseringar och premiärer, interna events, säljaktivering, prisutdelningsgalor och privata tillställningar. Vi är expeter på scenproduktion, innehåll, prisutdelningar och galor. Vi kan kommunikation över alla discipliner där samtliga kanaler samverkar och har stor vana av 360’ projekt. Vi kan ha roligt och samtidigt driva stenhårt fokuserade projekt.

VÅR VÄRDEGRUND

Ekonomisk tillväxt är en bieffekt och inte ett mål i sig. För oss är det kundens behov och ej dennes budget som styr vårt uppdrag. Vi är en lärande organisation som aktivt utbildar och låter vår personal vara medskapare av sina roller och sina karriärer. Vi tror på positiv feedback som en del i den dagliga verksamheten och mycket high five över datorskärmar. Vi är öppna, raka och transparenta internt och så även mot kund. Vi vill utvecklas både som team, individer och organisation och utvärderar därför allt arbete löpande.